Notice: Undefined index: j8e1af44 in /data01/virt99081/domeenid/www.ahtmekool.ee/vana/libraries/joomla/plugin/plugin.php on line 1
08.10.2014 Eesti Töötukassa Taotlus 1-9/88 Välju

Notice: Undefined index: q313963 in /data01/virt99081/domeenid/www.ahtmekool.ee/vana/libraries/joomla/application/component/model.php on line 1
08.10.2014 Eesti Töötukassa Taotlus 1-9/88 Välju
Viit 1-9/88
Saaja nimi või nimetus Eesti Töötukassa
Dokumendi registreerija andmed Oksana Gritsinenko
Saatmise kuupäev 08.10.2014.a
Dokumentide liik (avaldus, märgukiri,teabenõue, kiri...) Taotlus
Pealkiri või lühike sisukokkuvõte Kooli hoolekogu
Dokumendi lisade nimetused ja arv
Dokumendi kuupäev ja vajadusel kellaaeg 08.10.2014.a
Vormingu tüüp(digitaaldokumendi puhul)
Mil viisil dokument väljastati (elektroonposti, posti, faksi või kulliriga) Postiga
Juurdepääsupiirangud (kehtestamise aeg, alus, tähtaeg, juurdepääsupiirangu kehtetuks tunnistamine ja muud olulised andmed) 08.10.2014.a, ATS  § 35 lg 1 p 12, asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave
Sarja tähis 1-9/88 Kirjavahetus Juhtimise ja järelevalve küsimustes
Struktuuriüksuse nimetus või isiku nimi, kes koostas dokumendi Ahtme Kooli direktor