Notice: Undefined index: j8e1af44 in /data01/virt99081/domeenid/www.ahtmekool.ee/vana/libraries/joomla/plugin/plugin.php on line 1
17.10.2014 Andmekaitse Inspektsioon Taotlus 1-9/102 Välju

Notice: Undefined index: q313963 in /data01/virt99081/domeenid/www.ahtmekool.ee/vana/libraries/joomla/application/component/model.php on line 1
17.10.2014 Andmekaitse Inspektsioon Taotlus 1-9/102 Välju
Viit 1-9/102
Saaja nimi või nimetus Haridus-ja Teadusministeerium
Dokumendi registreerija andmed Oksana Gritsinenko
Saatmise kuupäev 17.10.2014.a
Dokumentide liik (avaldus, märgukiri,teabenõue, kiri...) Taotlus
Pealkiri või lühike sisukokkuvõte Delikaatsete andmete töötlemine
Dokumendi lisade nimetused ja arv
Dokumendi kuupäev ja vajadusel kellaaeg 17.10.2014.a
Vormingu tüüp(digitaaldokumendi puhul)
Mil viisil dokument väljastati (elektroonposti, posti, faksi või kulliriga) Postiga
Juurdepääsupiirangud (kehtestamise aeg, alus, tähtaeg, juurdepääsupiirangu kehtetuks tunnistamine ja muud olulised andmed) 17.10.2014.a, ATS  § 35 lg 1 p 12, asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave
Sarja tähis 1-9/102 Kirjavahetus Juhtimise ja järelevalve küsimustes
Struktuuriüksuse nimetus või isiku nimi, kes koostas dokumendi Ahtme Kooli direktor